m e t r o p o l i . f i

Anvisningar för användningen av ansiktsmask för Helsingfors stads personal är oförändrade
21.01.2022 10:37 www.hel.fi

Om du har en infektion i luftvägarna ska du hålla dig hemma – praxis för isolering förändras
21.01.2022 09:33 www.hel.fi

Hälften av finländarna skaffar sig en ny yrkesutbildning under sin karriär – då kan även de tidigare studierna vara till nytta
21.01.2022 07:11 www.hel.fi

Blickarna mot nordöstra Helsingfors: delta i webbevenemanget den 2 februari!
21.01.2022 07:30 www.hel.fi

Fullmäktige behandlade coronaåterhämtningspaket och godkände detaljplaneändring för Dals samsjukhus
21.01.2022 06:15 www.hel.fi

Förbättring av luftkvaliteten i Helsingfors – dubbdäcksförbud för en försöksgata
21.01.2022 06:45 www.hel.fi

Bänkskuddardagens lastflaksåkning och balen på de gamlas dag flyttas i Helsingfors
20.01.2022 11:48 www.hel.fi

Artificiell intelligens guidar dig på en vandringstur och robotteknik hjälper dig med mödosamma rutinuppgifter
20.01.2022 08:00 www.hel.fi

Ett pop-up-coronavaccinationsställe öppnar i köpcentret Kamppi: den första och andra vaccindosen även på väg till arbetet
20.01.2022 07:37 www.hel.fi

Helsingfors främjar vardagsmotion på stadsbors begäran
20.01.2022 05:39 www.hel.fi